آرامدیس - ژوبین تک ستاره البرز

شرکت ژوبین تک ستاره البرز با برند آرامدیس در سال 1378 تاسیس گردید. هدف از تاسیس شرکت انتقال تکنولوژی روز و توسعه بومی در صنایع غذایی و به طبع آن تولید و توزیع فرآورده های غذایی با کیفیت عالی می باشد. شرکت ژوبین تک ستاره البرز ضمن ارج نهادن به موضوع کیفیت و مرغوبیت تولیدات به خلاقیت و نو آوری در فعالیتها و تولید محصولات توجه خاص مبذول دارد. آرامدیس به لحاظ کیفیت و مرغوبیت محصولات خود و با توجه به خدمات گسترده و دامنه دار به مشتریان و با عنایت به سیاست مستمر رشد و توسعه درایران و برخی کشورهای جهان از اعتبار وشهرت خوبی برخوردار می باشد و اکنون با توجه به وفاداری، اطمینان و اعتمادی که مصرف کنندگان در ایران از خود نشان داده اند آرام دیس مسئولیت سنگین تری به مراتب در خود احساس نموده و موجب گردیده است که این مجموعه خدمتگزار با جدیت و پشتکار بیشتری درجهت ایجاد تندرستی و تامین نیازهای مصرف کنندگان تلاش نماید و تمامی این تلاشها درجهت رضایت مشتریانی است که ارزشمندترین دارایی و ثروت ژوبین تک ستاره البرز می باشند.